Esborrany d’una carta a Àngel Guimerà

Benejama y gener [1883]

 

Sr. D. Angel Guimerà,

Molt estimat Sr. meu: amb plaer he rebut ses lletres, creient-me tan honrat amb son generós oferiment com mai pogués pensar-ho mon pobre enginy i ma pobra ploma.
Aymant de nostra llengua i de les glòries de nostra terra, he cantat amb ella en los certamens de Lleyda, Girona i València, somni del cor, gestes dels nostres avis i grandesses de la Mare de Déu, havent sigut premiades dis set voltes mes composicions, amb joies i accésits.
No havent vits lo cistell de los Jocs Florals de Barcelona, no he pogut cantar en aqueixa llotja com hagués sigut mon desig. Apartat dels poetes i escriptors companys en València, per ser metge d’aquest poble en la Provincia d’Alacant, moltes vegades he tingut des de fa dos anys que…

Molt estimat company i Sr. meu: amb gran plaer he rebut ses carinyoses lletres, i amant de nostra parla materna, s’ofereixen en tot ma ploma i mon enginy per ajudar fins on pugam a estretir la germanor dels fills de les barres i dels nets del Rat-Penat.
Al honrar d’aqueix oferiment ma reconeguda afició a l’antiga llengua de V. he sentit guspirejar amb més ardent flama los sentiments de ma terra, soldat d’aquesta nova creuada com els primers.
Avant tots, l’amor de nostra pàtria ens crida a la lluita; no hi serà el darrer que combatem […]

Joan B. Pastor Aicart

Adjunte li tramet una curta composició.
Desitge esser subscriptor a la Renaixença esperant-ne em trametrà vosté des del número primer de l’any, i desitge saber també los preus dels volums passats anys per tindrer tota la col·lecció.

Sa casa en Beneyxama, Prª d’Alacant

Related Article