Museu

1

Títol de teologia del pare de Pastor Aicart, en Olegario Pastor Belda.

2

Títol de medicina del pare del Pastor Aicart, en Olegario Pastor Belda. Emés el 20 de setembre de 1842.

3

Títol de Batxiller en Arts del poeta, expedit per la Universitat de València el 10 de setembre de 1868.

4

Un ram d’olivera de Plata obtingut en el certamen poètic de Lleida del 13 d’octubre de l’any 1868 per un romanç llemosí titulat “La joia de València” i en honor de la Verge dels Desemparats, amb el lema “CONSOLATRIX AFLICTORUM”.

5

Títol de medicina del Pastor Aicart, expedit el 15 de desembre de 1873.

6

Una pera de plata obtinguda en el certamen poètic de Lleida el 18 d’octubre de 1874 per una obra dedicada a la Mare de Déu de l’Almudena.

7

Un retrat a l’oli de Cervantes obtingut en el certamen de València de 27 de juliol de 1875, regalat per Constantí Llombart com a premi al millor cant llemosí “A Cervantes”. Lema “Excelsior”.

8

Diploma d’accèssit obtingut en el certamen literari celebrat a Alcoi el 30 d’abril de 1876, en commemoració del sisé centenari al patró Sant Jordi màrtir, per la seua composició poètica dedicada a la Mare de Déu.

9

Una branca de plata obtinguda en el certamen poètic de Gràcia (Barcelona) l’1 d’octubre de 1876, oferit pel “Centre Moral Instructiu”, per la poesia “A Déu” amb el lema “GLORIA”.

10

Una abella d’or, premi obtingut en el certamen d’Alcoi el 22 d’abril de 1876, oferit pel Cercle Industrial en les Festes a Sant Jordi, per una “Oda al Treball”, davall el lema “LEX”.

11

Una rosa de plata obtinguda en el certamen de València el 28 de juliol de 1876, atorgada per l’Ajuntament de Tarragona a la composició llemosina “L’Almogàver”.

12

Una medalla de plata obtinguda en el Certamen de València celebrat el 28 de juliol de 1876 i atorgada per l’Ajuntament de València a la composició llemosina “A València” amb el lema “Lleal”.

13

Un colom de plata obtingut en el certamen celebrat a Barcelona el 15 de juliol de 1876 per l’Ateneu Mercantil a la composició en castellà “A la paz”, amb el lema “Pax”.

14

Una medalla de plata obtinguda en el certamen celebrat a Còrdova el 8 de desembre de 1877 organitzat per la Joventut Catòlica, per una monografia en prosa titulada “Influencias del catolicismo en las artes y las ciencias”.

15

Una medalla de plata obtinguda en el certamen celebrat en La Corunya el dia 1 de juliol de 1877 per la Societat d’Amics del Pais per una oda al treball, sota el lema “Labor”.

16

Una rosa d’or obtinguda en el certamen celebrat en La Corunya el dia 1 de juliol de 1877 pel Liceu “Breton de los Herreros”, sent premiada la poesia “Al trabajo”.

17

Diploma per la poesia “AL TRABAJO”. La Corunya, 1 de juliol de 1877

18

Un feix d’espigues d’or obtingut en el certamen celebrat per la Societat Lo Rat Penat de València el 27 de juliol de 1880, regal de la Societat d’Agricultura, per la composició llemosina “Vida del camp”.

19

Un pensament d’or obtingut en el certamen celebrat a Alcoi el maig de 1881 per una composició titulada “A Calderó”. 

20

Una ploma d’or obtinguda en el certamen celebrat a Alcoi l’any 1881, oferida per la Societat l’Iris al millor himne poètic en honor de Calderón de la Barca, per la seua composició “Himne a Calderón”, amb el lema “Excelsior”.

21

Una imatge eqüestre de Sant Jordi feta en plata, obtinguda a Alcoi el 16 d’octubre de 1882 per un romanç històric presentat al certamen celebrat en honor de Santa Teresa i patrocinat per la societat “El Fomento”.

22

Diploma obtingut per la participació amb un “romance histórico” en el certamen celebrat en honor de Santa Teresa i patrocinat per la Societat “El Foment” d’Alcoi el 16 d’octubre de 1882.

23

Diploma obtingut  per la “MEMORIA: MÍSTICOS ESPAÑOLES” en el certamen literari en honor a Santa Teresa celebrat a Alcoi el 16 d’octubre de 1882 per la Societat “El Foment”.

24

Les “Obres de Santa Teresa” obtingudes en el Certamen celebrat a Alcoi el 16 d’octubre de 1882 per la “MEMORIA: MÍSTICOS ESPAÑOLES” ofert per la Societat “El Foment”.

25

Diploma obtingut en el certamen celebrat a Vigo l’any 1883. Primer premi concedit per la redacció de “La Concordia” a la composició “A LA LIBERTAD”.

26

Títol de “Caballero de la Orden de Isabel la Católica”. Signat pel rei Alfonso XII el huit d’agost de 1884.

27

Menció honorífica per la composició titulada “Al genio de la poesía”, obtinguda en els Jocs Florals de la Joventut Catòlica de Santiago, el 27 de juliol de 1883.

28

Menció honorífica a la composició titulada “Al apostol Santiago”, obtinguda en els Jocs Florals de la Joventut Catòlica el 27 de juliol de 1885 en Santiago de Compostela.

29

Una branca de llorer de plata obtinguda en el certamen celebrat a Orense en 4 de maig de 1887, per una oda castellana titulada “A la libertad”.

30

Una botonada muntada en or obtinguda en el certamen celebrat a Orense el 4 de maig de 1887 en commemoració del centenari del Pare Feijoo, per la composició “A la patria”.

31

Els dos volums de l’obra “Tierra Santa”, premi obtingut en el certamen literari celebrat en Vila-real el 18 de maig de 1889 per la composició eucarística sota el lema “ORA PRO ME”.

32

Una pila de noguera obtinguda en el certamen celebrat a Vila-real el 18 de maig de 1889, regal de la reina regent Maria Cristina, per una oda titulada “AL SANTÍSIMO SACRAMENTO”.

33

Bastó de petxina obtingut en el certamen celebrat a Alcoi el 22 d’abril de 1890, premi de l’Ajuntament, per la composició “A LA CIUDAD DE Alcoi”.

34

Un lliri de plata obtingut en el certamen celebrat a Lleida en homenatge a la Mare de Déu de Begonya el dia 13 d’octubre de 1891, per la composició titulada “A a Virgen María (plegaria)”.

35

Diploma del premi obtingut a Múrcia el 20 de juny de 1892, atorgat per la Junta Organitzadora de la Fira i Festes del Corpus Christi, per la seua obra poètica titulada “EL DIA DEL SEÑOR”.

36

Un lliri de plata obtingut en el certamen celebrat a Lleida l’any 1892 en homenatge a la Mare de Déu de la Ràbida, per la composició “Pregària”, amb el lema “Ora pro nobis”.

37

Un brot de taronger de plata obtingut en el certamen celebrat a Lleida el 16 d’octubre de 1892, en homenatge a la Mare de Déu de la Ràbida, per la composició titulada “L’Estrela de la Ràbida”, amb el lema “Au, au, au Maria”.

38

Diploma a la composició titulada “L’ESTRELA DE LA RÀBIDA”, sota el lema “AVE, AVE, AVE MARIA”. Dia 16 d’octubre de 1892.

39

Una ploma d’or obtinguda en el certamen celebrat a València el dia 2 d’octubre de 1892 per la Joventut Catòlica i per a commemorar el quart centenari del descobriment d’Amèrica, pel seu treball “Noticias biográficas de los valedores de Colón”.

40

Diploma per l’Oda al Santíssim Sagrament en el Primer Congrés Eucarístic Nacional, celebrat a València el 25 de novembre de 1893.

42

Un anagrama de plata obtingut en el certamen celebrat a Lleida el 15 d’octubre de 1893 en honor de la Mare de Déu de Vallivana, com a segon premi per la seua composició titulada “La Pilarica”.

43

Diploma obtingut en el certamen celebrat a València l’any 1893 per l’Acadèmia de la Joventut Catòlica, amb motiu del centenari de Sant Lluís Gonzaga, per una composició titulada “A San Luis”, amb el lema “Virtud”.

44

Pitxer de malaquita cisellat, obtingut en el Certamen celebrat a València l’any 1893, amb motiu del Centenari de Sant Lluís Gonzaga per l’Acadèmia de la Joventut Catòlica, per una composició titulada “A SANT LLUíS” sota el lema “VIRTUD”.

45

Una ploma de plata obtinguda en el certamen celebrat en Pueblo Nuevo del Mar el 15 d’agost de 1894, per una oda castellana titulada “A la Virgen Maria”, amb el lema “Stella maris”.

46

Estàtua al·legòrica en bronze obtinguda en el Certamen celebrat a Barbastro el 4 d’agost de 1894, per una monografia en prosa titulada ” INFLUENCIA DEL CATOLICISMO EN EL AMOR PATRIO”.

47

Diploma obtingut per la composició poètica “L’arpa llemosina”, amb el lema “PÀTRIA, FE, AMOR”, en els Jocs Florals de la Societat Lo Rat Penat el 27 de juliol de 1895. (En realitat el diploma no és tal, sinó un certificat expedit en 1903 per donar fe del premi).

48

Un bust en bronze de l’Eccehomo, obtingut en el certamen celebrat a Lugo l’any 1895, regal de l’arquebisbe de Burgos, per una “Oda a la Eucaristía” amb el lema “Pange lingua mea”.

49

Premi obtingut en el Certamen celebrat a Lugo l’any 1896 durant el Congrés Eucarístic, per la composició titulada “Oda a la Institución de la Eucaristia” sota el lema “OH SACRUM CONVIVIUM”.

50

Una pila per a aigua beneïda de pedra ònix, obtinguda en el certamen celebrat a Lugo l’any 1896, regal de la infanta Isabel, durant el Congrés Eucarístic, per la composició titulada “Oda a l’Eucaristia” amb el lema: “Oh sacrum convivium”.

51

Diploma obtingut en el Certamen celebrat a Lleida el 18 d’octubre de 1896, en honor a “Nuestra Señora del Camino” de Pamplona, per la seua composició amb lema “MADRE MÍA, MADRE MÍA”.

52

Un lliri de plata obtingut en el certamen celebrat a Lleida el 18 d’octubre de 1896 en honor a la Mare de Déu del Camí, per la seua composició “A la mare de Déu Maria”, davall el lema “Mare meua, Mare meua”.

53

Accèssit obtingut en el certamen celebrat a Lugo l’any 1896 durant el Segon Congrés Eucarístic Nacional, per la composició titulada “La Primera Comunión”.

54

Dos cistelles de porcellana obtingudes en el certamen celebrat en Cullera el 21 d’octubre de 1897 en honor de la Mare de Déu del Castell, premi del Cardenal Sancha per una monografia sobre “La importancia de las órdenes religiosas”, amb el lema “Cantemos su gloria”.

55

Dues estàtues de bronze (“Arts” i “Indústria”) obtingudes en el certamen celebrat a Alcoi el 30 de juny de 1899, regal de D. José Canalets, a la composició castellana “Al amor patrio” amb el lema “Hispania”.

56

Diploma obtingut per la participació en el certamen celebrat a Alcoi el 28 d’abril de 1900 per la composició “Oda al siglo XX”.

57

Un bibelot de fang cuit obtingut en el certamen celebrat a Alcoi el 28 d’abril de 1900 per la composició “Oda al siglo XX”.

58

Una escultura del Xiquet Jesús del Miracle obtinguda en el certamen celebrat a Alcoi el 28 d’abril de 1900, organitzat pel Cercle Industrial, pel treball literari “La tradición en la vida de los pueblos”.

59

Una estàtua de bronze obtinguda en el certamen celebrat a Torrent el 17 d’agost de 1901 per la seua obra en castellà “A la fe”.

60

Centre de taula obtingut en el Certamen celebrat a Torrent el 17 d’agost de 1901, per la composició literària “A LA PATRIA”.

61

Estàtua de porcellana obtinguda en el Certamen celebrat a València, organitzat per la Societat “Lo Rat Penat”, el 20 de juliol de 1903, i ofert per la Reina dels Jocs Florals Sra. Rafaela Selva, per la seua composició “A NOSTRA SENYORA DELS VIRTUTS”.

62

Diploma del Certamen celebrat a València, organitzat per la Societat “Lo Rat Penat” el 20 de juliol de 1903, per la seua composició ” A NOSTRA SENYORA DELS VIRTUTS”.

63

Una artística escrivania de bronze obtinguda en el certamen celebrat a Sevilla el 8 de desembre de 1904, regal del Rei Alfonso XIII, per la seua “Oda a la Inmaculada”.

64

Un bust de bronze obtingut en el certamen celebrat a València organitzat per la Societat Lo Rat Penat l’any 1905.

65

Safata de plata repujada obtinguda en el Certamen celebrat a València el 5 de juliol de 1911 al Col·legi del Beat Joan de Ribera, per una “ODA A LA EUCARISTIA”.

66

Artístic cavallet obtingut en el Certamen celebrat a València el 5 de juliol de 1911 al Col·legi del Beat Joan de Ribera, pel seu Acte Sacramental “EL SOL DE LOS SOLES”.

67

Diploma obtingut en els Jocs Florals celebrats a Utiel el 15 de setembre de 1912 per la seua composició “A LA AGRICULTURA”.

68

Un joc de fumador obtingut en el certamen celebrat en Marchena el 26 d’abril de 1912 pel seu treball literari “Influencia del liberalismo sobre la novela y el drama contemporáneos”.

69

Obres de Gabriel y Galán obtingudes en el Certamen celebrat a Terol el 23 de juny de 1912 i organitzat per la Joventut Antoniana.

70

Diploma de l’accèssit obtingut als Jocs Florals de l’Ateneu Alcoià del 30 d’abril de 1914, amb tema proposat pel “Círculo Industrial”.

71

Diploma del certamen celebrat a Alcoi el 30 d’abril de 1914 organitzat per l’Ateneu Alcoià amb motiu dels Jocs Florals.

72

Objecte d’art del Certamen celebrat a Jumella el 24 d’agost de 1914, en la festa de l’Estalvi i de la Cultura.

73

Diploma de l’accèssit obtingut en el certamen celebrat a Alcoi el 25 de maig de 1916 organitzat per l’Ateneu Alcoià.

74

Diploma obtingut en els Jocs Florals de l’Ateneu Alcoià el 25 de maig de 1916.

75

Reliquiari de Joan de Ribera donat per José Maria Bernabé com a testimoni de gratitud i afecte cap a Joan Bta. Pastor Aicart.

76

Vitrina en la qual estaven instal·lats els premis del poeta a casa del seu fill, En Juan Bautista Pastor Valdés, i que ara es troba al museu.

77

Retrat del Joan Baptista Pastor Aicart.

78

Retrat d’Escolàstica Valdés, segona esposa del poeta.

79

Mobles procedents del despatx de Pastor: tresillo i tauleta.

80

Mobles procedents del despatx de Pastor: còmoda i espill

81

Quadre del beat Joan de Ribera.

82

Un tapís, procedent del despatx de Pastor Aicart.

83

Ulleres utilitzades per Pastor Aicart.

84

Retrat del Poeta i la seua segona esposa, Escolástica Valdés.