LA TORRENTINA

¿Qué si es guapa la dona de Torrent?
El pensar en això me fa felís,
perque diu tot lo món qu’es un henchís,
y lo qu’es un henchís es un portent.

Te dos sols en els ulls, y sonmryent
te en els llavis la mel del Paradís,
y una veu tan redolsa qu’es preçís
no dubtar que es de mel un sol moment.

Per modesta y per guapa s’ha guanyat
del meu cor valençiá l’admiraçió,
y com qu’el meu cor es tot honrat

jo li guarde tot temps la devoçió
qu’ella té com ninguna al Rat-Penat,
y Torrent, lo seu poble, a l’Asunçió!

Entradas Relacionadas